Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden ten aanzien van het aanbod op website en social media accounts van Boekwijzer.com.
Boekwijzer kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en zal dat steeds op de website en in het bestelproces voorafgaand aan de bestelling vermelden. Wij raden je aan de Algemene Voorwaarden steeds nauwkeurig door te nemen voordat je producten bestelt of een Boekwijzer Lidmaatschap afsluit.

Gegevens Boekwijzer

Boekwijzer is gevestigd aan de Stationsstraat 10, 1391 GN te Abcoude.
Boekwijzer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56379250 en BTW-nummer is NL150827908B01.
Voor vragen kun je ons bereiken op info@boekwijzer.com
Boekwijzer is een online boekwinkel en voorziet in een Boekwijzer Lidmaatschap.

Lidmaatschapsovereenkomst

 1. Om een Boekwijzer Lidmaatschap te kunnen afsluiten moet je een natuurlijk persoon van minimaal 18 jaar oud zijn.
 2. Je wordt Lid van Boekwijzer als je op boekwijzer.com een lidmaatschap afsluit en de jaarlijkse fee hebt betaald. Je lidmaatschap gaat daarna per direct in voor de duur van minimaal één jaar.
 3. Wij kunnen je verzoek om Lid te worden alleen in behandeling nemen wanneer je je gegevens juist en volledig doorgeeft. Wanneer Boekwijzer je aanvraag heeft verwerkt, krijg je hiervan een bevestiging. Binnen 14 dagen na ontvangst van deze bevestiging heb je het recht de overeenkomst alsnog te ontbinden. Boekwijzer is gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen wanneer je na gebruik van je lidmaatschapsvoordelen alsnog binnen 14 dagen besluit te herroepen.
 4. Na afloop van de minimale lidmaatschapsduur van één jaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met één jaar. Je kunt de Lidmaatschapsovereenkomst te allen tijde tot twee weken voordat het jaar is verstreken opzeggen.
 5. Boekwijzer is gerechtigd de Lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:
 • Je ondanks herhaalde aanmaning niet hebt voldaan aan je koop- dan wel betalingsverplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst die je met Boekwijzer sluit.
 • Het in redelijkheid niet van Boekwijzer verwacht kan worden dat zij de Lidmaatschapsovereenkomst in stand houdt.
 • Het opzeggen van de Lidmaatschapsovereenkomst door Boekwijzer laat jouw betalingsverplichtingen jegens Boekwijzer onverlet.

Onze producten

Onze producten worden aangeboden via onze website en social media kanalen. Wij spannen ons tot het uiterste in om de producten accuraat weer te geven en te beschrijven. De producten kunnen echter enigszins afwijken van de afbeeldingen op de website. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.

Jouw persoonsgegevens

 1. Wanneer je gebruik maakt van onze website, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doeleinden, kan je ons Privacybeleid raadplegen.
 2. Wij sturen onze leden regelmatig e-mails. Wij bieden je bij iedere e-mail de mogelijkheid om je hiervoor af te melden (opt-out), tenzij het om een noodzakelijk bericht gaat.

Koopovereenkomst Boeken Boekwijzer Lidmaatschap

 1. Ons bestelproces stelt je in staat om je bestellingen te controleren en aan te passen voordat je de bestelling aan ons stuurt. In dat verband verzoeken wij je om de tijd te nemen om gedurende het bestelproces iedere pagina te lezen en bij iedere stap je bestelling te controleren.
 2. Nadat je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je van ons een e-mail, waarin wij bevestigen dat wij je bestelling hebben ontvangen. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat je de bestelling plaatst.
 3. Boekwijzer heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden in geval wij tijdens of na je bestelling onregelmatigheden constateren. In dat geval zullen wij je hiervan op de hoogte stellen en eventuele reeds betaalde bedragen aan je retourneren. In geval van enig illegaal, frauduleus of schadelijk gebruik van onze website en/of ons aanbod behouden wij ons het recht voor om bestellingen of accounts gemotiveerd te blokkeren.

Herroepingsrecht Boeken Boekwijzer Lidmaatschap

 1. Indien het naar jou verzonden product gebreken vertoont, heb je het recht de koopovereenkomst te herroepen. Om tijdig van je herroepingsrecht gebruik te maken volstaat het om ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post of per e-mail) op de hoogte te stellen van je beslissing de koopovereenkomst te herroepen en ons een foto van het gebrek mee te sturen. Je vindt onze contactgegevens onder artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Wij verzoeken je de producten die je terugstuurt – onder vermelding van de gebreken – op adequate wijze in te pakken. Je kunt de producten sturen naar: Boekwijzer Stationsstraat 10 1391 GN Abcoude.

Verzending Boeken Boekwijzer Lidmaatschap

 1. Je bestelling zal worden afgeleverd op of omstreeks de verwachte leverdatum zoals vermeld in de Ontvangstbevestiging.
 2. De bezorging is voltooid wanneer de producten op het door jou verstrekte adres zijn bezorgd.
 3. Vanaf het moment van bezorging draag je de verantwoordelijkheid voor de producten.

Prijzen en verzendkosten Boeken Boekwijzer Lidmaatschap

 1. De prijzen van de producten worden weergegeven op de website of andere social media kanalen.
 2. De prijzen van de producten zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten zoals vermeld op onze website.
 3. De prijzen van onze producten en de kosten van het Boekwijzer Lidmaatschap kunnen van tijd tot tijd veranderen. Deze veranderingen hebben geen betrekking op je bestelling, als je al de Ontvangstbevestiging van ons hebt ontvangen.
 4. De website bevat een groot aantal producten. Het is altijd mogelijk dat er, ondanks onze inspanningen, producten verkeerd geprijsd zijn. Indien wij een fout ontdekken in de prijs van de producten die je hebt besteld, zullen wij je over deze onjuiste prijsstelling informeren en zullen wij je de keuze geven om door te gaan met de aankoop van het product tegen de juiste prijs of om je aankoop te annuleren. Wij zullen je bestelling niet verwerken totdat wij je instructies hebben ontvangen. Indien wij geen contact met je kunnen leggen via de contactgegevens die je ons hebt gegeven, hebben wij het recht om de koopovereenkomst te ontbinden en je hierover schriftelijk informeren.
 5. Wij zijn niet gehouden om de producten aan je te leveren tegen een onjuiste (te lage) prijs, indien de verkeerde prijsstelling op een duidelijke en kenbare vergissing berust en je redelijkerwijs had moeten inzien dat de producten verkeerd geprijsd waren, ongeacht de fase van het bestelproces.

Aankopen Boekwijzer Kast via Kinderboekwinkel te Amsterdam

Voor de aankopen van de boeken uit de Boekwijzer Kast word je doorverwezen naar onze affiliate-partner De Kinderboekwinkel te Amsterdam. Zij zijn verantwoordelijk voor al die aankopen en op die aankopen zijn hun Algemene Voorwaarden van toepassing.

Klachten

 1. Indien je niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen redelijke termijn contact op met onze klantenservice of stuur je klacht schriftelijk aan: Boekwijzer, Stationsstraat 10, 1391 GN Abcoude

Vermeld bij je klacht je Lidmaatschapsnummer, naam, e-mail adres, postadres en telefoonnummer.

 1. Boekwijzer zal je klacht binnen 14 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, word je hiervan binnen 14 dagen op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.

Overige voorwaarden

 1. Voor zover een rechter zou oordelen dat een onderdeel, artikel of lid van een artikel van de Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. Wij komen hierbij overeen dat het niet-afdwingbare onderdeel van de Voorwaarden zal worden vervangen door een juridisch toegestane bepaling die het doel en de geest van het vervallen onderdeel zo nauwkeurig mogelijk benadert.
 2. Indien en voor zover wij er niet op aandringen dat je je verplichtingen onder de Voorwaarden nakomt, indien wij onze rechten jegens jou niet afdwingen, of indien wij onze rechten vertraagd inroepen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten en betekent dit evenmin dat je niet hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Indien wij geen beroep doen op een verzuim van jouw kant, zullen wij dit enkel schriftelijk bevestigen. Een dergelijke schriftelijke kennisgeving betekent niet dat wij geen beroep zullen doen op een mogelijk later verzuim van jou.